27 januari 2023
Opsterland
Openbaar Onderwijs in de gemeente Opsterland
Onderwijsinstellingen van denominatie Openbaar in de gemeente Opsterland.
Scholen
Openbaar
Selectie instellingen in de gemeente Opsterland
1. Basisschool de Oanrin
Mjumster Wei 8, BAKKEVEEN
Basisschool
2. Basisschool de Trime
De Wissel 2, BEETSTERZWAAG
Basisschool
3. Basisschool de Skans
De Rusken 6, FRIESCHEPALEN
Basisschool
4. Basisschool Trimbeets
Hendrik Ringenoldusstr 1, GORREDIJK
Basisschool
5. Basisschool de Flambou
Mientewei 4, GORREDIJK
Basisschool
6. Basisschool de Tsjerne
Hendrik Ringenoldusstr 49, GORREDIJK
Basisschool
7. Basisschhol de Vlieger
De Vlecke 30, GORREDIJK
Basisschool
8. o.b.s. De Bôge
Engbert Pierswei 2, HEMRIK
Basisschool
9. Basissch De Lytse Jonker
Fugelsang 26, JONKERSLAN
Basisschool
10. o.b.s. De Wjukslach
De Klamp 12, LANGEZWAAG
Basisschool
11. o.b.s. De Flecht
Buorsterwyk 28, LIPPENHUIZEN
Basisschool
12. Basisschool de Hoekstien
Hegedyk 44, LUXWOUDE
Basisschool
13. Basisschool de Jasker
Van der Brugghenstrjitte 9, NIJ BEETS
Basisschool
14. Basisschool 't Foarwurk
Foarwurk 23, SIEGERSWOUDE
Basisschool
15. Basisschool 't Ambyld
Smidte 47, TERWISPEL
Basisschool
16. Basisschool De Pols
Master Roordawei 1-A, TIJNJE
Basisschool
17. Basisschool de Twirre
De Skeauwen 18, URETERP
Basisschool
18. o.b.s. It Twaspan
Meester Geertswei 6, WIJNJEWOUDE
Basisschool
19. Stichting Burgemeester Harmsmaschool, School voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
Hendrik Ringenoldusstr 3, GORREDIJK
Bestuur van Instelling
20. Stichting PRIMO Opsterland
Pastorielaan 4-B, BEETSTERZWAAG
Bestuur van Instelling
21. Sg. Burgemeester Harmsma
Hendrik Ringenoldusstr 3, GORREDIJK
Voortgezet Onderwijs