27 januari 2023
Opsterland
Openbaar Onderwijs in de gemeente Opsterland
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Opsterland.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Opsterland
1. Basisschool de Oanrin
Mjumster Wei 8, BAKKEVEEN
Openbaar
2. Basisschool de Trime
De Wissel 2, BEETSTERZWAAG
Openbaar
3. Basisschool de Skans
De Rusken 6, FRIESCHEPALEN
Openbaar
4. Basisschool Trimbeets
Hendrik Ringenoldusstr 1, GORREDIJK
Openbaar
5. Basisschool de Flambou
Mientewei 4, GORREDIJK
Openbaar
6. Basisschool de Tsjerne
Hendrik Ringenoldusstr 49, GORREDIJK
Openbaar
7. Basisschhol de Vlieger
De Vlecke 30, GORREDIJK
Openbaar
8. o.b.s. De Bôge
Engbert Pierswei 2, HEMRIK
Openbaar
9. Basissch De Lytse Jonker
Fugelsang 26, JONKERSLAN
Openbaar
10. o.b.s. De Wjukslach
De Klamp 12, LANGEZWAAG
Openbaar
11. o.b.s. De Flecht
Buorsterwyk 28, LIPPENHUIZEN
Openbaar
12. Basisschool de Hoekstien
Hegedyk 44, LUXWOUDE
Openbaar
13. Basisschool de Jasker
Van der Brugghenstrjitte 9, NIJ BEETS
Openbaar
14. Basisschool 't Foarwurk
Foarwurk 23, SIEGERSWOUDE
Openbaar
15. Basisschool 't Ambyld
Smidte 47, TERWISPEL
Openbaar
16. Basisschool De Pols
Master Roordawei 1-A, TIJNJE
Openbaar
17. Basisschool de Twirre
De Skeauwen 18, URETERP
Openbaar
18. o.b.s. It Twaspan
Meester Geertswei 6, WIJNJEWOUDE
Openbaar