23 juni 2024
Basisschool Tweespan
Basisschool Tweespan
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing te Súdwest-Fryslân.